Kfjlogga.png
Start Om oss Sök plats Personal Kontakt

Kafjärdens församlings och förskolas värdeord

1. Trygghet/tillit

2. Glädje

3. Empati/kärlek

4. Öppenhet/frimodighet

1. Trygghet/tillit

Inskolningen är en viktig inkörsport till att skapa trygghet och tillit. Vi kommer att ha en

inskolningsprocess där vi ser till det enskilda barnets behov, föräldrarnas delaktighet och närvaro

under inskolningen.

2. Glädje

Känslan att vara sedd, ansvarig och delaktig i vardagen på förskolan ger barnen glädje. Vi ger leken stort utrymme där vi är delaktiga på barnens villkor. Att ha roligt, vara positiv, kunna känna lycka och glädje tillsammans ger oss alla kraft och energi.

3. Empati/kärlek

En förutsättning för empati är att kunna skilja mellan känslor hos sig själv och hos andra. En viktig del av vårt arbete blir att sätta ord på känslor och barns handlande. Vi vill ge barnen möjlighet till ett ömsesidigt och respektfullt förhållningssätt till allt levande så som människor, djur och natur.

4. Öppenhet/frimodighet

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Lpfö‐ 18

Kafjärdens församlings och förskolas värdeord

Kafjärdens förskolas mål och arbetssätt

© Kafjärdens Förskola AB

              073-2680800

Mail: forskolechef@kafjarden.se

Hitta till oss