Kfjlogga.png
Start Om oss Sök plats Personal Kontakt

Kafjärdens förskolas mål och arbetssätt

‐Förskolans verksamhet utgår från Lpfö‐18

Varje barn ska få god omsorg och känna trygghet så att barnet får självtillit till nya utmaningar i den vardagliga miljön.

Pedagogerna ska skapa stimulerande miljöer och arbeta med dokumentation som gör att barnet ser sitt eget lärande.

Vi vill väcka barnets lust och nyfikenhet till att utforska och söka kunskap.Pedagogerna låter barnet undersöka och prova sig fram till olika problemlösningar för att därigenom stärka sin självtillit.Barnets lust för att lära ska vi som pedagoger utmana och ta tillvara.Det ger en god utveckling till att växa i sig själv och känna att man duger.

I förskolan kommer barnet i kontakt med kultur, natur och skapande aktiviteter som ger inlärning för hela livet.

Språk‐ och matematik finns som en naturlig del i verksamheten.

Barnet får en bra balans mellan aktivitet, vila, näringsriktig mat och rutiner.

Individuella utvecklingssamtal.

Kafjärdens förskola kommer att erbjuda utvecklingssamtal 1 gång/år.

Planeringsdagar

Vi stänger förskolan 4 dagar under året för att ha planeringsdagar. Då finns tid för arbete runt utvärdering, måldokument och planering.

Kafjärdens församlings och förskolas värdeord

Kafjärdens förskolas mål och arbetssätt

© Kafjärdens Förskola AB

              073-2680800

Mail: forskolechef@kafjarden.se

Hitta till oss