Kfjlogga.png
Start Om oss Sök plats Personal Sök jobb Kontakt SÄG VAD DU TYCKER

Rutiner för Klagomålshantering

Vi på Kafjärdens förskola strävar efter att erbjuda alla barn en bra och lärorik miljö och en utbildning av god kvalitet. Dina synpunkter är viktiga och värdefulla. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Om du som förälder har klagomål eller synpunkter på vår verksamhet används nedanstående arbetsgång. Alla klagomål och synpunkter dokumenteras, utreds och följs upp.

Till vem framför jag mina synpunkter?

- Vänd dig i första hand till berörd personal i verksamheten.

- Vänd dig i andra hand till rektor, Eija Kontio.

- Vänd dig i tredje hand till huvudmannen, Gunnar Dickfelt som nås på tel.nr 073-3311636

Vi bjuder gärna in till samtal om så önskas.

Använd gärna förskolans blankett för att skriftligen lämna klagomål eller synpunkter. Blanketten kan antingen lämnas direkt till personalen eller skickas till förskolan. Därefter tas klagomålet eller synpunkten upp på nästföljande personalmöte. Rektorn ansvarar för att uppföljning görs.

Du har möjlighet att lämna in blanketten anonymt i lådan på förskolan, men då kan du inte få personlig återkoppling.

Vårt mål är att ge er besked så fort som möjligt. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information gällande den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Du kan kontakta Barn och utbildningsförvaltningen för stöd i ditt ärende om så önskas.

© Kafjärdens Förskola AB

              073-2680800

Mail: forskolechef@kafjarden.se

Hitta till oss